Donations for Corona

foodpanda madad kar raha hai application kay zariye customers ki falahi idaaron tak donations pohnchanay mein, isme aap heroes kaise madad kar sakty hain...

 

Ayen dekhty hain :)